Föreläsning

The Dark side of the moon

Posted in Föreläsning

The Dark side of the moon

Brott och övergrepp skapar djup skam i ens personlighet. Utan anknytning så får ett barn kraftiga känslomässiga skador som kan leda till skadliga ”utagerande” som brott och våld. En workshop ur inspiration från Gunnar Bergströms koncept ”Kriminalitet som livsstil” som svensk kriminalvård arbetat med i årtionden. I en trygg miljö får deltagarna dela med sig (frivilligt) om saker de gjort eller varit med om. När vi delar befrias vi från skammen. Kom ut i...

Read More

Islamofobin ökar i väst

Posted in Föreläsning

Islamofobin ökar i väst

En högaktuell föreläsning med världskända Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet och författare till boken Bin Ladin i våra hjärtan, Leopard förlag, 2005. Gardell inledde studier i antropologi och religionshistoria vid Stockholms universitet 1984, avlade filosofie doktorsexamen i religionshistoria 1995 och blev docent 1999. Hans avhandling, Countdown to Armageddon (1995), behandlar svart nationalistisk islam i USA med fokus på den afroamerikanske ledaren Louis Farrakhan och dennes organisation Nation of Islam. Från 1 juli 2006 är han innehavare av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Från 2017 är Gardell tillsammans med Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Gardells forskning har rört spänningsfältet religion och politik inom områden som politisk islam, vit religiös rasism, nyhedendom och satanism, religion och globalisering, nyandlighetens politiska dimensioner, självmordsattentat, politisk religion och...

Read More

Beroende

Posted in Föreläsning

Beroende

Två valbara teman: Hjärnforskning Föreläsning som ger några nedslag i den nyaste forskning om beroende. Svensk forskning på Karolinska Institutet visar på nya intressanta fynd om hur beroende fungerar. Enligt läkaren Gabor Mate har beroendepersonens hjärna skadats under en otrygg uppväxt och individen söker därför artificiella medel för att erfå dopamin och endorfinpåslag. Hans uppger att droger inte är beroendeframkallande för den normala sunda individen, problemet är i stället att beroendepersoner kan bli beroende av vad som helst. Mate har skrivit flera böcker om beroende, bl.a. In The Realm of Hungry Ghosts: Close Encounters With addiction.   Beroendesamhället Beroende ökar och har för många blivit en modern livsstil, enligt den amerikanska psykologen Anne Wilson Schaef. Hennes intressanta insikter ger en helt ny förståelse för både vardagsproblem och samhällsproblem i vår nutid. Det finns ett sundare alternativ. Anne Wilson Schaef skapade stor debatt internationellt med sin bok Beroendesamhället...

Read More

Medberoende

Posted in Föreläsning

Medberoende

Sluta hjälpa! Medberoende hindrar missbrukaren att ta ansvar för sitt liv. Medberoende personer finns på olika nivåer i samhället och ställer till problem, främst för sig själva. Det finns inga vinster i ett medberoende och därför är tillfrisknandet en väldigt positiv och ljus resa. Befrias från felaktig skuld och ansvar! Erövra det egna livet istället för att koncentrera på andras -som du ändå är maktlös inför,,, Jag anpassar föreläsningen efter ert behov, tex baskunskap, fokus familjen, samhälleligt, för vårdare, anknytningsstilar och...

Read More

Processberoenden

Posted in Föreläsning

Processberoenden

Ny forskning visar att personer kan lätt fastna i ickekemiska beroende som spel, träning, mat och flirt. Svenska beroendeläkare uppskattar att dessa nya beroenden alltmer kommer klassas som ”riktiga beroenden” och snart kommer man kunna erbjudas behandling även för dessa i kommunens beroendevård. Förbered dig med ny och intressant kunskap för att möta de nya beroendena!

Read More

Triangeln

Posted in Föreläsning

Triangeln

Personer som slutar med alkohol och droger faller lätt in i en ”triangel” av  andra beroenden. Män byter ut kemiskt missbruk till sex som sedan ofta går över i spelmissbruk. Kvinnor byter ut drogen mot matmissbruk och går sedan in i kärleksmissbruk.Kunskap om detta gör att vi kan visa vägen till en nykterhet med kvalité.

Read More