2015

Uppsats i Psykologi om Missbruksvården

Posted in 2015, Aktuellt

”Översikt av kritik mot medikaliseringen av missbruksvården” B-uppsats i Psykologi jag skrev på Södertörn högskola, mejla om du vill ha ett...

Read More

Step One Rehab

Posted in 2015, Aktuellt

Step One Rehab, Stockholm. Terapeut för kvinnobehandingen och eftervård under sommaren 2015. Under höst och vinter 2015/2016 vikarie mansbehandlingen och eftervård samt intervjuer med nya klienter till kvinnobehandlingen.  

Read More