Terapi

Lycka och lugn istället för depp och frustration!

Det finns ett liv som väntar. Drogandet räddade oss en gång men nu behöver vi bli nyktra. Det spelar ingen roll om det är kemiska droger som alkohol och narkotika -eller mat, arbete, shopping, sex och relationer: Ta första steget mot ett liv i frihet.

Jag erbjuder terapi med ramar och motivation och visar på en väg till tillfriskande med en etablerade metod  -tolvstegsmodellen*.

En terapisession kostar 900 kr. med mottagning centralt i i Stockholm. Jag erbjuder även terapi via Skype eller telefon för 800 kr. per timme. Om man istället hellre vill mejla så fungerar även terapi på det sättet -Du mejlar och jag besvarar och du betalar 700 kr för 55 minuters sammanlagt arbete jag gör. Jag arbetar även som terapeut på företag och behandlingshem, hör av Er om en offert!


Prova ett tolvstegsmöte redan idag!

Det är gratis och det finns hundratals sådana för olika problem och information finns på internet (Aa, Ca, Daa, Oa, Arts, Da, Ua, Alanon, Aca, Coda, Slaa, Saa, S-anon osv). Alla som tror att de har beroende/medberoende är välkomna och om det inte känns bra är det bara att gå därifrån.


En del personer har en känslighet för beroende

Så länge vi har vår ”drog” i vårt system är vi fast i depression och andra negativa upplevelser vilket gör att vi vill droga ännu mer. Beroende skapar ofta en rad av andra problem som ångest, ”maniskhet” och bygger upp negativa konsekvenser i relationer, arbete och ekonomi som känns svåra att lösa. Gör ett enkelt test som visar om du har tendens till beroende:

  1. Får du ett sug efter mer när du intar alkohol/ läkemedel/ karriärkickar/socker/sex/ flirt etc.?
  2. Är du upptagen med att planera eller kontrollera ditt intag?
  3. Känns det tomt när du ej får dricka/ ta tabletten/ socker/ flirta etc.?

Svarar du ja på 2 eller 3 av frågorna finns en risk att du har tendens till beroende. Men -beroendepersoner är ofta känsliga och kreativa individer med ovanligt stor kapacitet till att fokusera. Byt fokuset på drogen till positiva saker. Att tillfriskna med tolvstegsmetoden kan ge oanad  livskvalitet och kapacitet till arbete.

Även många andra problem kan avhjälpas med tolvstegsterapi som metod. Nu börjar t.ex. psykiatrin (Karolinska institutet, Ersta sjukhus mm.) att tillämpa tolvstegsmetodik i spännande projekt för utmattning och depression. Se: https://bda-se-se.webnode.se/

 

 

*Tolvstegsprogrammet är en av de psykosociala behandlingar som de nationella riktlinjerna rekommenderar vid missbruk. Metoden leder till nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. Effekten av tolvstegsbehandling har den högsta graden av evidens. Enligt statens institutionsstyrelses nationella riktlinjer används tolvstegsmodellen för missbruks- och beroendevård för målgruppen vuxna personer med alkoholberoende samt vid behandling av ungdomar med alkoholmissbruk och vid behandling av såväl vuxna som unga med narkotikaberoende. (Den starkaste evidensen, evidensgrad 1, innebär i de flesta fall att effekten stöds av minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller en systematisk översikt av högt bevisvärde.)