Processberoenden

Posted in Föreläsning

Processberoenden

Ny forskning visar att personer kan lätt fastna i ickekemiska beroende som spel, träning, mat och flirt. Svenska beroendeläkare uppskattar att dessa nya beroenden alltmer kommer klassas som ”riktiga beroenden” och snart kommer man kunna erbjudas behandling även för dessa i kommunens beroendevård. Förbered dig med ny och intressant kunskap för att möta de nya beroendena!