Är du chef?

Posted in Terapi

Är du chef?

Tid och pengar slösas varje dag när en anställd är fast i ett beroende. Beroende är utbrett och skapar en oändlig kedja av problem på arbetsplatsen. Se varningstecknen och spara pengar. Anställdas timtals surfande, sjukskrivningar och låg arbetsprestation och personligt lidande kan hindras.