Priser

Posted in Föreläsning

Priser

1-8 personer – 4900 kr inkl moms

9-16 personer – 6500 kr inkl moms

16-25 personer – 7500 kr inkl moms

25-100 pers -8500 inkl moms.

Ovan priser gäller Helena Bengtssons föreläsningar, kontakta oss för andra föreläsares priser!

(Föreläsningarna ”Läkemedelsbranschen…”, Narcissistisk personlighetsstörning” och ”Svensk hederskultur” kostar 2500 kr mer än de övriga.)