Det professionella medberoendet

Posted in Föreläsning

Det professionella medberoendet

Med Torbjörn Fjellström, psykolog och grundare till behandlingshemmet Korpberget, Kramfors. Om missbruksvården -en populär föreläsning med samtal om att en sundare vård är möjlig.