Posts by Helena

Uppsats i Psykologi om Missbruksvården

Posted in 2015, Aktuellt

”Översikt av kritik mot medikaliseringen av missbruksvården” B-uppsats i Psykologi jag skrev på Södertörn högskola, mejla om du vill ha ett...

Read More

Step One Rehab

Posted in 2015, Aktuellt

Step One Rehab, Stockholm. Terapeut för kvinnobehandingen och eftervård under sommaren 2015. Under höst och vinter 2015/2016 vikarie mansbehandlingen och eftervård samt intervjuer med nya klienter till kvinnobehandlingen.  

Read More

Islamofobin ökar i väst

Posted in Föreläsning

Islamofobin ökar i väst

En högaktuell föreläsning med världskända Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet och författare till boken Bin Ladin i våra hjärtan, Leopard förlag, 2005. Gardell inledde studier i antropologi och religionshistoria vid Stockholms universitet 1984, avlade filosofie doktorsexamen i religionshistoria 1995 och blev docent 1999. Hans avhandling, Countdown to Armageddon (1995), behandlar svart nationalistisk islam i USA med fokus på den afroamerikanske ledaren Louis Farrakhan och dennes organisation Nation of Islam. Från 1 juli 2006 är han innehavare av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Från 2017 är Gardell tillsammans med Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Gardells forskning har rört spänningsfältet religion och politik inom områden som politisk islam, vit religiös rasism, nyhedendom och satanism, religion och globalisering, nyandlighetens politiska dimensioner, självmordsattentat, politisk religion och...

Read More

Nya föreläsningar

Posted in 2011, Aktuellt

...

Read More

Tre föreläsningar på Coffice

Posted in 2014, Aktuellt

Föreläsning: Beroende – 29 januari. Föreläsning: Sex och kärleksberoende – 5 februari. Föreläsning: Medberoende – 26 februari. Var: T-Medborgarplatsen Tjärhovsgatan 5

Read More